שמות אחרים של עיתון "הירדן" היו "העם", "למען העם", "למען ירושלים", "למען המולדת", "חירות המולדת", "מגן העם", "הדגל", "תל-חי" ו"השחר".

ביביליוגרפיה

"בשולי העיתונות הלאומית", משה בן-זאב, פרסום לאור, תל-אביב