נוסד ב-1909 בירושלים בעריכת אברהם אלמליח, אותו החליף כעבור זמן קצר חיים בן עטר. העורכים היו עוזריו של אליעזר בן יהודה בעיתונים שהוציא והושפעו מדרכו העיתונאית, והעיתון מילא תפקיד חשוב ב"מלחמת השפות".

פנה לקהל עדת ה"ספרדים" בעיר. בתחילה יצא לאור פעמיים בשבוע, ומ-1912 במתכונת יומית. היה העיתון היחיד שיצא לאור בארץ בתקופת מלחמת העולם הראשונה. גליונו האחרון יצא בערב הפסח של 1917 (תרע"ז), זמן קצר לפני שנתחדשה העיתונות העברית בארץ עם הכיבוש הבריטי.

אין לבלבל עם העיתון הרוויזיוניסטי "חרות" או עם עיתונם של א' אלמליח ומ' לניאדו "החרות", שיצא לזמן קצר ב-1933.

עורכים

אברהם אלמליח

חיים בן עטר

ביביליוגרפיה

האנציקלופדיה העברית, כרך ו': ארץ ישראל, "העיתונות העברית", עמ' 1057-1069.

"300 שנה לעיתונות היהודית בעולם, 1675-1975", קובץ מאמרים, ההסתדרות הציונית העולמית, משרד החוץ, הקונגרס היהודי העולמי, האיגוד העולמי של עיתונאים יהודים", ירושלים, 1975.