יום שני, 24 בפברואר 2014
האוניברסיטה העברית בירושלים