יום חמישי, 20 בפברואר 2014
האוניברסיטה הפתוחה, רעננה