יום רביעי, 8 בינואר 2014, 16:30
מערכת One, דרך בן-גוריון 2, רמת-גן