יום שני, 6 בינואר 2014
האוניברסיטה העברית בירושלים