יום רביעי, 11 בדצמבר 2013
המסלול האקדמי המכללה למנהל