יום שלישי, 12 בנובמבר 2013
המכללה לחינוך ע"ש דוד ילין, ירושלים