יום שלישי, 24 בדצמבר 2013
המכון הישראלי לדמוקרטיה, ירושלים