יום ראשון, 20 באוקטובר 2013
המסלול האקדמי המכללה למנהל