יום רביעי, 9 באוקטובר 2013
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב