יום שני, 28 באוקטובר 2013
האוניברסיטה העברית, ירושלים