יום שלישי, 15 באוקטובר 2013
המכללה האקדמית הדסה ירושלים