יום שלישי, 10 בספטמבר 2013
המרכז הבינתחומי, הרצליה