יום שלישי, 2 ביולי 2013, 19:00
בית ההסתדרות, תל אביב