יום שלישי, 18 ביוני 2013
המכללה האקדמית הדסה, ירושלים