יום רביעי, 11 באוקטובר 2023
האוניברסיטה הפתוחה, רעננה