יום רביעי, 6 במרץ 2013, 19:45
האוניברסיטה העברית, ירושלים