יום שלישי, 22 בפברואר 2022
המכון למחקרי ביטחון לאומי, ת"א