יום רביעי, 27 באוקטובר 2021
האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים