יום שלישי, 12 בפברואר 2013
קריית האוניברסיטה הפתוחה, רעננה

 

16:15 התכנסות וכיבוד קל

16:30 דברי ברכה: פרופ' חגית מסר־ירון, נשיאת האוניברסיטה הפתוחה

הרצאת פתיחה:
גב' דליה דורנר, שופטת בית המשפט העליון (בדימ') ונשיאת מועצת העיתונות
חופש הביטוי של העיתונאים

פאנל: העיתונות היא מטה לחמם
יו"ר: ד"ר אורן סופר, המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת, האוניברסיטה הפתוחה

מר משה נגבי, פרשן משפטי ב"קול ישראל", מרצה בכיר בנושאי תקשורת ומשפט באוניברסיטה העברית בירושלים
איומים כלכליים על חופש העיתונאי - תיאור מצב ודרכי התמודדות

ד"ר צבי רייך, המחלקה לתקשורת, אוניברסיטת בן־גוריון בנגב
דלדולו של ההון האנושי בארגוני החדשות

ד"ר אורן מאיירס, ד"ר רועי דודזון, החוג לתקשורת, אוניברסיטת חיפה
מה זה עיתונאי? ממצאים ממחקר סיפורי חיים של עיתונאים ועיתונאים-לשעבר

מר גיא רולניק, מייסד ועורך ראשי TheMarker וסגן מו"ל קבוצת "הארץ"
העצמאות וחוסר התלות של העיתונאי ושל העיתון

18:15 הפסקה

18:30 רב־שיח בנושא עיתונאים כעובדים בהנחייתו של מר אבי וינברג,
המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת, האוניברסיטה הפתוחה
משתתפים:
גב' רותי סיני, עיתונאית ופרשנית לנושאים חברתיים-כלכליים
מר עמוס שביט, ראש מערך ההסברה, המיתוג ויחסי הציבור של עיריית באר־שבע
מר אבנר הופשטיין, עיתונאי חוקר ומרכז סדנאות הכתיבה, המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת, האוניברסיטה הפתוחה
גב' גלי גבאי, יועצת אסטרטגית, חברת לגאיה
מר חגי מטר, יו"ר ועד הפעולה של עיתונאי "מעריב"

סיום משוער בשעה 19:30