יום שני, 17 בפברואר 2020
האוניברסיטה הפתוחה, רעננה