יום שלישי, 10 בדצמבר 2019
האוניברסיטה העברית, ירושלים