יום שלישי, 19 בנובמבר 2019
האוניברסיטה העברית, ירושלים