יום חמישי, 7 בנובמבר 2019
המכון למחקרי ביטחון לאומי, ת"א