יום שלישי, 10 בספטמבר 2019
האוניברסיטה הפתוחה, רעננה