יום שלישי, 25 ביוני 2019
המכון הישראלי לדמוקרטיה, ירושלים