יום רביעי, 29 במאי 2019
האוניברסיטה העברית, ירושלים