יום ראשון, 26 במאי 2019
המכון הישראלי לדמוקרטיה, ירושלים