יום רביעי, 17 באפריל 2019
המכון למחקרי ביטחון לאומי, ת"א