יום שלישי, 18 ביוני 2019
האוניברסיטה העברית, ירושלים