יום שלישי, 30 באפריל 2019
האוניברסיטה העברית, ירושלים