יום רביעי, 20 בפברואר 2019
מכון באר אמונה, ירושלים