יום שלישי, 5 בפברואר 2019
האוניברסיטה הפתוחה, רעננה