יום ראשון, 27 בינואר 2019
המכון הישראלי לדמוקרטיה, ירושלים