יום חמישי, 27 בדצמבר 2018
האוניברסיטה העברית, ירושלים