יום רביעי, 26 בדצמבר 2018
האוניברסיטה הפתוחה, רעננה