יום שלישי, 11 בדצמבר 2018
אוניברסיטת בן-גוריון, באר שבע