יום שלישי, 11 בדצמבר 2018
מלון "כפר המכביה", רמת גן