יום שלישי, 16 באפריל 2019
המכללה האקדמית הדסה, ירושלים