יום שני, 29 באוקטובר 2018
אוניברסיטת בן-גוריון, באר שבע