יום רביעי, 14 בנובמבר 2018
האוניברסיטה הפתוחה, רעננה