יום רביעי, 31 באוקטובר 2018
האוניבריסטה העברית, ירושלים