יום חמישי, 17 במאי 2018
המכון הישראלי לדמוקרטיה, ירושלים