יום שני, 11 ביוני 2018
האוניברסיטה העברית, ירושלים