יום ראשון, 11 במרץ 2018
המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, רמת גן