יום ראשון, 11 בפברואר 2018
המפלט של החוג הצפוני, ת"א