יום שני, 11 בדצמבר 2017
האוניברסיטה העברית, ירושלים