יום רביעי, 6 בדצמבר 2017
המכון הישראלי לדמוקרטיה, ירושלים