יום ראשון, 10 בדצמבר 2017
האוניברסיטה העברית, ירושלים